Časté dotazy1. Dostal jsem mailem oznámení o výhře v loterii pořádané jednou z agentur OSN a mám zaslat své bankovní údaje, aby mi výhra mohla být vyplacena..

2. Na Skypu (ICQ) mě kontaktoval americký voják sloužící v misi OSN a žádá mě o půjčku, aby se mohl z mise vyplatit..

3. Dostal jsem oznámení, že jsem byl zařazen do užšího výběru na zaměstnání při OSN a mám zaslat svá osobní data a peníze za poplatky související s výběrovým řízením..

Jak mám postupovat?

Je třeba vědět, že:

  • Během výběrového řízení nevyžaduje OSN žádné poplatky. To je také výslovně uvedeno na portálu pracovních příležitostí. Upozornění je součástí i každé nabídky práce v systému OSN.
  • Organizace spojených národů nepožaduje žádné informace týkající se bankovních účtů ani jiné soukromé informace.
  • OSN nenabízí aktivně žádné odměny, stipendia nebo zaměstnání e-mailem, poštou, faxem nebo telefonicky. OSN neprovozuje žádnou loterii a neodškodňuje oběti podvodů.
  • Vojáci v misích OSN se řídí pravidly, která neobsahují nutnost či možnost z mise se „vyplatit“, případně si „zaplatit“ za uvolnění na dovolenou. Lze si také ověřit, jestli údajná mise existuje, a sice na oficiální webové stránce věnované mírovým operacím OSN

Organizace spojených národů důrazně upozorňuje, aby příjemci věnovali nabídkám či oznámením, které se podobají výše uvedeným, zvýšenou pozornost a aby neodpovídali na žádné výzvy k převodu peněz či na žádosti o poskytnutí osobních informací. Pokud tak učiní, může to vést k finanční ztrátě nebo krádeži identity. Adresáti podvodných žádostí by měli zvážit nahlášení takových případů příslušným úřadům.

Máte-li pochybnosti o pravosti e-mailu, dopisu nebo telefonátu údajně od nebo v zastoupení OSN, můžete vznést dotaz prostřednictvím zvláštní webové stránky.
Více informací o podvodné korespondenci spojené se jménem Organizace spojených národů.

4. Potřebuji vědět, jestli Česká republika ratifikovala úmluvu / rezoluci xxx OSN. Kde to mohu zjistit?

Informace o jednotlivých mezinárodních ujednáních přijatých na půdě OSN, tedy údaje o tom, kdy byly tyto dokoumenty přijaty, které státy je ratifikovaly a kdy, a také plné texty příslušných dokumentů, lze nalézt v United Nations Treaty Collection (UNTS)

5. Zajímá mě, na jaké téma bude zaměřen příští mezinárodní rok nebo slaví-li se mezinárodní den věnovaný určitému tématu. Odkud se to dozvím?

Témata mezinárodních dnů, týdnů, roků a dekád, stejně jako data, na která připadají mezinárodní dny, a všechny informace s těmito významnými daty související (tedy kdy a proč byly vyhlášeny atd.) najdete na oficiální webové stránce OSN v sekci „Observances“

6. Domnívám se, že jednání úřadů či konkrétních osob v mé zemi porušuje má lidská práva. Chci svá práva hájit s podporou mezinárodní organizace. Nabízí mi OSN takovou možnost?

Jediný orgán OSN, k němuž se mohou obracet jednotlivci – soukromé osoby ve věci ochrany jejich lidských práv, je Rada pro lidská práva se sídlem v Ženevě.Možnost doručit Radě podání závisí na splnění podmínky, že stěžovatel prokazatelně využil pro řešení své záležitosti všech možností, které mu nabízí právní a soudní systém v jeho zemi. Teprve poté se lze obrátit na Radu pro lidská práva, s níž je nutné komunikovat anglicky nebo francouzsky.Podrobné informace, jak postupovat, chcete-li předat svůj případ k projednání Radou, najdete na její webové stránce