AIDS nadále na vzestupu

Onemocnění AIDS za posledních 25 let, kdy byl hlášen první případ, změnilo svět. Od té doby si AIDS vyžádal 25 milionů lidských životů, virem HIV bylo infikováno dalších 40 milionů. Onemocnění se celosvětově stalo hlavní příčinou úmrtí mužů i žen ve věku 15 až 59 let. AIDS se stal největší hrozbou současnosti.

Příliš dlouho se svět tento problém snažil popřít. Postoje se však za posledních deset let změnily. Svět konečně začal brát nutnost boje proti AIDS tak vážně, jak si tento problém zaslouží.

Potřebné fondy přicházejí jako nikdy v minulosti, lidé mají nesrovnatelně lepší možnosti anitiretrovirální léčby a několika zemím se daří epidemii omezovat, což se v minulosti také nikdy nestalo. Celkový počet infikovaných se však nesnižuje, proto musíme mobilizovat politickou vůli na všech úrovních víc než kdy dříve.


Světový den AIDS

Na celém světě si připomínáme 1. prosinec jako Světový den AIDS. Jeho smyslem je zhodnotit výsledky kampaně proti této zákeřné nemoci a upoutat pozornost k problémům souvisejcím s epidemií.

Tématem letošního dne je "odpovědnost", a to odpovědnost politická, ale i odpovědnost na všech úrovních. Každý prezident, každý premiér, poslanec nebo jakýkoli jiný politik se musí rozhodnout a také deklarovat, že "AIDS se mnou skončí". K tomu je nutné zlepšit ochranu všech zranitelných skupin, ať už jsou to lidé HIV pozitivní, mladí lidé, muži i ženy poskytující sexuální služby, injekční uživatelé drog či muži praktikující homosexuální sex. Politici musí spolupracovat s nevládními organizacemi, jejichž funkce je v této oblasti nezastupitelná.

Odpovědnost se však nevztahuje pouze na ty, kteří ve svých rukách třímají politickou moc. Týká se nás všech. Všichni musíme dostat AIDS ze stínu a nahlas říkat, že mlčení znamená smrt.


Globální čísla

AIDS je nadále na vzestupu, počet infikovaných i nemocných na celém světě roste. Vyplývá to z nejnovějších údajů Společného programu OSN pro AIDS (UNAIDS) a Světové zdravotnické organizace (WHO). HIV pozitivních lidí je nyní na světě 39,5 milionu. Z toho 2,3 milionu jsou děti mladší 15 let. V letošním roce bylo nově infikováno 4,3 milionu osob, 65% z nich ve státech subsaharské Afriky. Nejvýrazněji se epidemie šíří ve Východní Evropě a Střední Asii, kde ve srovnání s rokem 2004 došlo k více než sedmdesátiprocentnímu nárůstu počtu nově infikovaných HIV. Počet obětí AIDS jen za letošní rok dosáhl téměř 3 milionů. To jsou hlavní čísla ze zprávy "AIDS Epidemic Update 2006".

VíceSocioekonomický dosah AIDS

Epidemie AIDS není omezena pouze na rozvojové země, má globální vliv. Přestože asi dvě třetiny infikovaných žijí v subsaharské Africe, epidemie se šíří obrovskou rychlostí zejména ve Východní Evropě a Střední Asii. V některých zemích v jižní části Afriky je virem HIV infikován každý třetí člověk. V důsledku epidemie pak dochází k úbytku pracovní síly, roste počet sirotků, oslabuje se infrastruktura i sociální systémy. Země postižené velkým počtem HIV pozitivních nemohou rozvíjet programy udržitelného rozvoje a využívat obnovitelné zdroje z důvodu jejich finanční nedostupnosti a vytvářejí tak další zátěž pro životní prostředí. HIV/AIDS je často také důsledkem obchodování se ženami i válečných konfliktů. HIV pozitivní a nemocní AIDS jsou v mnoha zemích stigmatizovaní a stavěni na okraj společnosti.


UNICEF: Společně pro děti. Společně proti AIDS.

"Společně pro děti. Společně proti AIDS." Pod tímto sloganem zahájil v říjnu Dětský fond OSN (UNICEF) pětiletou globální kampaň. Ta má organizaci pomoci zajistit prostředky na bezodkladnou, a účinnou pomoc dětem strádajícím v důsledku HIV/AIDS. Týká se to i sirotků, jimž nemoc vzala rodiče. Situace těchto dětí je často bezvýchodná, v mnoha případech bývají tyto děti samy od narození HIV pozitivní.

Podle nejnovější zprávy Společného programu OSN pro AIDS (UNAIDS) "AIDS Epidemic Update" žije v současné době na světě 39,5 milionu HIV pozitivních, z toho jsou 2,3 milionu děti mladší patnácti let. Jen v roce 2006 byly virem HIV nově infikovány téměř čtyři miliony lidí, z nich více než půl milionu jsou děti. Počet zemřelých na následky AIDS letos dosáhl téměř tří milionů. Z nich bylo téměř 400 tisíc dětí mladších patnácti let.

Každou minutu zemře ve světě jedno dítě v souvislosti s HIV/AIDS. Každých patnáct sekund se HIV nakazí jeden mladý člověk ve věku 15 - 24 let a v důsledku AIDS osiří dítě. Na světě nyní žije patnáct milionů sirotků AIDS, z toho je více než 2,2 milionu dětí, které jsou samy nakažené nebo nemocné. Každý den následkem tohoto onemocnění osiří vice než čtyři tisíce dětí. Tolik suchá, ale o to hrůznější statistika.


Pomozte svým příspěvkem UNICEFu pomáhat dětem strádajícím kvůli nákaze HIV/AIDS!


Během doby, po kterou jste četli tento článek, se infikovalo dalších 8 lidí. Pamatujte, že informovanost, střídmost, opatrnost a ohleduplnost chrání vás, vaše blízké a nakonec lidstvo jako celek.

Nejhorší příznaky AIDS

Nejhorší příznaky AIDS

Co je HIV a AIDS?

Název onemocnění, identifikovaného v roce 1981, je zkratkou anglického Acquired Immunodeficiency Syndrome, které vyjadřuje podstatu onemocnění. Více

AIDS ve světě

AIDS je nejen zdravotní ale i bezpečnostní ekonomický a sociální problém. Epidemie ohrožuje celý svět. V roce 2006 dosáhl počet HIV+ 39,5 milionu, počet obětí AIDS téměř 3 miliony.Více

Poselství

Poselství generálního tajemníka OSN k Světovému dni AIDS.Více

AIDS v ČR

V roce 2006 bylo zachyceno 58 nových případů HIV/AIDS. Ve stejném období v roce 2005 to bylo 39. Celkový počet HIV+ je nyní více než 700.Více

Národní program AIDS

Monitoring, prevence, testování, pomoc, informace v ČR. Možnost využít také bezplatnou linku pomoci: 800 144 444Více

Nevládní organizace

Činnost nevládních organizací v pomoci infikovaným a nemocným je nezastupitelná.Více

Svět proti AIDS

Světová kampaň boje proti AIDS Více